Norra kyrkogården Kalmar

18 september, 2019

Norra kyrkogården Kalmar


Norra kyrkogården är uppdelad i tre tidsepoker; den första anlagd 1911 med sina tidstypiska häckar och kvarter. Intill har vi en avdelning som internt kallas Skogskyrkogården, anlagd 1930, med ett samspel av tall, rhododendron och meditationsplatser. År 1999 byggdes Skogskyrkogården ut med inslag av perenner, vatten och meditationsplatser med ljusa öppna ytor.

Som alternativ till låga infattningshäckar av buxbom rekommenderar Birgitta Linåker, som är trädgårdsingenjör på Svenska Kyrkan i Kalmar, en mångfald av olika arter, för att inte drabbas så hårt om det kommer sjukdomar på växterna. Här har man med framgång planterat både Ilex crenata Dark Green och Thuja occidentalis ’Smaragd’ som låga infattningshäckar.