Längtans Allé

29 augusti, 2019

Längtans Allé


På denna bjälklagsgård i Uppsala har Längtans Allé vuxit fram till stort nöje för de boende. Planterad 2017 visar den redan under 2018 hur mötet mellan raka former och de levande växternas sprudlande estetik resulterar i harmoni. Det skyddande lövtaket som omfamnar platsen möts av det levande svajande gräset som dansar i vinden. En plats med många vackra år framför sig.