Gavlegårdarna Gråstensvägen, Gävle

27 mars, 2023

Gavlegårdarna Gråstensvägen, Gävle


Denna del av Sätra är den näst sista etappen i ett stort revitaliseringsprojekt av Gavlegårdarnas punkthus och därtill
hörande utemiljö. Trädgårdskonsulten Gunilla Welin Brook har projekterat större delen av utemiljön i området. Projektet har pågått sedan 2011 och kallas ’Sköna Gröna Sätra’.

Stort fokus ligger på hållbarhet där man återanvänt bl.a. natursten. Däremot är alla växter nya, tyngdpunkten ligger på vitblommande växter. Blomning pågår från lökfloret i april-maj till sen höst med ‘Louise Bugnets’ sista blommor. Många växter är också ätbara. I planteringarna syns bland annat Diervilla sessilifolia Cool Splash®, Malus toringo var. sargentii, Geranium macrorrhizum ‘White Ness’ och Geranium sanguineum ‘Album’, Echinacea purpurea ‘Magnus’, Veronicastrum virginicum ‘Album’, Actaea simplex ’Brunette’ och Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’.

Foto: Gunilla Welin Brook.

Ni hittar Gunilla Welin Brook på instagram under @tradgardskonsulenten och på hemsidan gunillawelinbrook.se