Astrid Lindgrens Näs

29 augusti, 2019

Astrid Lindgrens Näs


Trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs är en öppen trädgård – en plats för kultur, samtal, bus, debatt, lek, allvar och humor. De gröna miljöerna har växt fram ur teman som varit viktiga för Astrid Lindgren genom hela hennes författarskap, exempelvis frihet, mod, melankoli och livsglädje.

I trädgårdarna kan man också ta del av berättarslingan ”En själ i gungning” som ger en bild av författarinnans tankevärld och relation till platsen Näs.

En trädgård som bär Astrid Lindgrens namn kan inte vara vilken trädgård som helst. Det måste vara en trädgård med karaktär och hållning. Ambitionen är att trädgården skall väcka känslor, vara en plats att inspireras av, en plats där tankar får rum och samtal förs. Splendor Plant har varit med och levererat bland annat Splendor Färdig Häck®, rotäkta rosor, solitärbuskar och klängväxter.