26 mars, 2015 | Projekt

Vårt Lean-projekt är avslutat


Splendid-Lean-logga

Splendors Lean-resa började i oktober 2013 när vi gick med i Lean Lantbruk. Nu har det sista Lean-mötet hållits i Lean Lantbruks regi men vi kommer definitivt inte att avsluta ‘Splendid Lean’. Vi är verkligen på g!

Under 18 månader har vi guidats av den allra bästa Lean-coachen, Hanna Åström.

hanna-astrom-sla-bladet-2014_4
Hanna Åström, coach på Lean Lantbruk

När vi nu tittar tillbaka och ser vad vi åstadkommit under projektet är vi alla mycket stolta och nöjda. Några konkreta saker är bl.a:

– Arbetsflöden i nya hallen har klargjorts.

– Fasta platser för många olika saker har beslutats och märkts upp.

– En översyn av alla arbetsrutiner och instruktioner som rör växtskyddsarbete.

– Verkstan och flera andra platser har storstädats men mer plats som bonus.

– Lean-tavlorna och tavelmöten har skapat större engagemang och mer delaktighet.

– Men det är inte bara en massa praktiska saker som genomförts. Det allra viktigaste är nog det nya sättet att tänka. T.ex. har ordet kundfokus har fått en ny innebörd. Vi har både de viktiga externa kunderna men även interna kunder.

Har vi hunnit så här långt på 1,5 år så kan vi nå ännu högre. Att jobba som tidigare är inte rätt väg. Den vi är inne på nu är mycket bättre.