17 september, 2013 | Öppet Hus

Öppet Hus 2013 för kyrkogårdsförvaltningar


IMG_5007För första gången anordnade vi Öppet Hus enbart för kyrkogårdsförvaltningar. Besökarna fick lägga upp sin egen dag genom att välja rundturer i plantskolan. En guidad tur gick i krukodlingen i Svanshall och den andra var en kombinerad tur på Bläsinge med både krukodling och frilandsodling.

Det som fångade mångas intresse var presentationen av försöket med låga häckar. I försöket är drygt 50 olika sorter planterade som kan tänkas vara möjliga ersättningar för buxbom. Flera kyrkogårdsförvaltningar hade planterat vissa sorter som de i sin tur delade med sina erfarenheter av. De kyrkogårdsförvaltningar som inte hade möjlighet att komma hit på Öppet Hus, får gärna komma hit och titta på försöket vid en annan tidpunkt. Ring innan och boka en tid så kan vi ta hand om er på bästa sätt.

Den nya arbetshallen var fylld med intressanta perenner, rosor, träd och häckar som passar väl och efterfrågas av kyrkogårdarna. Här kunde besökarna även hitta mycket annat material och produktfakta.  Fler av besökarna utryckte glädje över att få komma till oss som växleverantör och få lära sig mycket, att få se hur vi arbetar och se vilket enormt sortiment som finns. Från vår sida var det roligt att anordna detta när besökarna var så tacksamma och nöjda.