Barrväxter

GRÄVNING
Barrväxterna kan grävas upp längre fram på vårsäsongen och starta tidigare på hösten jämfört med lövfällande sorter. Grävsäsongen på hösten kan börja redan vecka 36-37 hösten om vädret, marken och vägarna tillåter. Om det är alltför torrt i marken kan barrväxter inte grävas upp eftersom då de riskerar att få torkskador samt att jordklumparna riskerar att falla sönder under transport och hantering. Det kan i värsta fall innebära försenad leverans men det måste vara bättre än att växten dör och att den senare måste ersättas.

På Splendor Plant gräver vi barrväxter tre olika sätt:

Gräva för hand med spade
Detta är ett tufft jobb som kräver fysisk styrka med mycket muskler på rätt ställe. Grävning för hand görs främst av mindre tujor och…..

host-splendor103 – Kopia                       Bild på Lars-Börje
host-splendor099 – Kopia                       Bild på hålen efter Lars-Börjes grävning

Holmac
Görs på precis samma sätt som när man gräver träd och solitärer. En halvcirkelformad klump grävs upp med hjälp av en Holmac-maskin, klumpen ställs på en jutesäck och ett klumpnät. Nätet spänns fast rund klumpen och nu är barrväxten redo för att transporteras från odlingsfältet.

splendor juni046                Holmac och Cola, Kastas, Will
splendor juni049                Will och Kastas med den uppgrävda tujan?

Grävmaskin
Grävning med grävmaskin är en mer modern version av att gräva med spade. Samma sak men utan mänskliga krafter i själva grävmomentet. Det gäller att vara koncentrerad och noggrann så att skären sätts på rätt plats annars riskerar man att skära av växternas rötter och allvarligt skada plantan.