Historia
Historia

Splendor Plant – en grön historia

Splendor Plant är idag Nordens största partiplantskolor och välkänd i branschen tack vare sin ledande ställning inom produkt- och sortimentsutveckling. Företaget grundades 1961.


Berta och Gustav Andersen startade Ödåkra plantskola AB, som tidigt blev en tongivande detaljplantskola i nordvästra Skåne. Sönerna Bo, Sven och Nils växte upp på plantskolan där det utöver försäljning odlades en del perenner och barrväxter. Sven, som var den av bröderna som var mest intresserad av att gå i föräldrarnas fotspår, började arbeta på en plantskola i Danmark redan på 70-talet. Bo drömde om att bli stridsflygare men studerade kemi och arbetade periodvis på en plantskola i Sverige. Nils tog vägen via plantskolor i Tyskland och USA innan han bestämde sig för att fortsätta på det gröna spåret. Alla tre bröderna studerade på SLU i Alnarp under olika tidsperioder.

Hobbyodlade fruktträd
1973 köpte föräldrarna mark i Svanshall – där nuvarande Splendor Plant ligger. Ett år senare började Sven och Nils, 17 och 16 år gamla, att odla fruktträd på marken på sin fritid. 5000 fruktträd blev det. Ovanligt många för att vara en hobbyodling och alldeles för stora kvantiteter för Ödåkra Plantskola att hantera. Bröderna började därför sälja i grossistled och därmed var fröet till dagens företag sått. 1979 tog bröderna gemensamt över driften av plantskolan och investerade under årens lopp i mark och gårdar, köpte och sålde växtsortiment och stod snart på tre ben – försäljning mot grossistled, egen odling och detaljhandel.

Offensiv sortimentsutveckling
Under 1980–90-talet expanderade företaget snabbt och man köpte bland annat Bläsinge gård där företaget idag har all frilandsodling av träd, barrväxter och prydnadsbuskar. 1991 ombildades verksamheten till två bolag – Ödåkra Plantskola och Splendor Plant – men ett par år senare såldes Ödåkra Plantskola och verksamheten har sedan dess varit helt inriktad på odling och partihandel. Under 90-talet byggde bröderna upp ett stort sortiment med fokus på bra kvalitet, logistiken förbättrades, kontor- och personaldel byggdes till och helheten blev ett mer konkurrenskraftigt företag. Under de första tio åren på 2000-talet satsade bröderna på en offensiv sortimentsutveckling, man plockade fram nya produkter, solitärperenner, Splendor Färdig Häck® med mera. Plantskolan blev drivande i utvecklandet av E-plantor en kvalitetssäkring av växter (detta gjordes under 90-talet), och byggde en ny organisation som kunde växa med företaget, bytte IT-system och förnyade interna processer (detta gjordes under 2000-talet). Det var en tid med stora utmaningar och omställningar, som resulterade i en fördubbling av omsättning och ledde fram till dagens framgångar.

Fortsätta att vara bästa plantskolan
Idag är Splendor Plant en av de mest välrenommerade plantskolorna i Norden. Företaget har cirka 120 anställda, en egen sälj- och inköpsorganisation och egen distribution men också ett samarbete med åkerier och speditörer. En byggnad med kylrum för växter att övervintra i har nyligen byggts och satsningen på ett hållbart odlande och egen kompostering fortsätter. Planen för framtiden är att behålla sin position som den ledande plantskolan i Norden.

Visste du att…Gustav Andersen hade ett stort intresse av att införa härdiga enar. Många av familjens söndagsutflykter gick till enemarker på Hovs hallar, Hallandsåsen och Anderstorps eneskog för att leta efter lämpliga förökningsobjekt. Några enar som finns på Splendor Plant idag härstammar från denna tid.