Hållbarhet
Hållbarhet

Ett hållbart synsätt

Inom Splendor Plant arbetar vi utifrån synsättet att odla så bra vi kan – för våra kunder, våra medarbetare och miljön. Hållbarhet i alla led driver oss ständigt att utvecklas och tänka i nya banor.


Det hållbara synsättet genomsyrar allt vi gör och alla beslut vi tar. Vi utvecklar ständigt vår odlingsteknik för att få den ännu mer miljövänlig och komposterar för att uppnå ett slutet ekosystem. Vi brygger kompost-te i stora fat för att kunna tillföra jorden den bästa växtnäringen och mikrolivet – allt för att skapa balans och naturlig växtkraft. Teerna bryggs utifrån specifika recept, komponerade för att åtgärda just de problem och brister som jorden på den aktuella platsen uppvisar.

Odla med naturen®
Splendor Plant går i bräschen för omställning av odlingsmark och nya sätt att motverka skadegörare. Plantskolans vd och delägare Nils Andersen tog initiativet att börja producera växter enligt metoden ”Odla med naturen” redan 2014. Resultatet har blivit friskare jordar och växter med bättre tillväxt, men också en större biologisk mångfald. Odla med naturen® handlar om att skapa balans i odlingsjorden, något som gynnar växter och andra organismer både ovan och under markytan. Idag har vi en särskild avdelning för just detta och erbjuder konsulttjänster inom området.

Odla med naturen bygger på analyser och åtgärder inom fem olika områden:

  • Markkemi – balanserad och tillräcklig mängd av alla näringsämnen växterna behöver.
  • Mikroliv i marken – goda mikroorganismer tillgängliggör näringsämnen, skapar struktur och är antagonister till skadegörare.
  • Biodiversitet – biologisk mångfald ovan såväl som under jord är en förutsättning i ett hållbart system.
  • Markfysik – skapa en syrerik jord med bra struktur och god vattenhållande förmåga.
  • Fotosyntes – maximerad fotosyntes ger mesta möjliga mat till mikrolivet genom att växten utsöndrar rotexudat.

E-plantor – en kvalitetssäkring
Vi har varit drivande i att utveckla E-plantsystemet som omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter som är noga utvalda för svenskt klimat. E-märkningen underlättar för växtanvändarna att hitta bra och utprovade växter. För att uppnå E-status måste växterna uppfylla höga kvalitetskrav och säkra de genetiska egenskaperna. Flertalet av E-plantorna är framtagna genom utvecklingsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Sortimentet utvecklas ständigt men fokuserar främst för växtslag med problem som till exempel sortblandningar och dålig härdighet. Ett E-certifikat medföljer alltid levererade E-plantor.

Läs mer på https://www.eplanta.com/

Certifierade enligt IP Sigill

Vi är certifierade enligt IP Sigill Plantskola samt IP Arbetsvillkor. För oss skapar det en trygghet, både för oss själva och våra kunder, att vi är certifierade. Externa revisioner ger bra underlag för både förbättring och utveckling av företaget, rutiner och arbetssätt.