Om oss

Om Splendor Plant

Splendor Plant Jonstorp för reklam

Vår affärsidé är att producera och sälja växter med prakt och livskraft till professionella kunder i partiled. Vi gör det snabbt, säkert och inspirerande för dig som kund. Garden centers, anläggare, andra grossister, kyrkogårdsförvaltningar och kommuner är stora kundgrupper hos oss. Splendor Plant erbjuder ett brett sortiment av spännande växter av hög kvalitet.

 • Träd
 • Prydnadsbuskar
 • Häckväxter
 • Solitärperenner
 • Rosor
 • Barrväxter
 • Fruktträd
 • Bärbuskar

Splendor Plant har också ett spännande sortiment av “färdiga” produkter. Stora kvaliteter ger direkt önskad funktion och gör det lätt att komplettera om något gått ut eller skadats. Välj bland:

 • Splendor Färdig Häck®Splendor Plant Jonstorp för reklam
 • Splendor Färdig Rabatt®
 • Splendor Solitärperenner®
 • Splendor Halvsolitär®
 • Splendor Depåklump
 • Träd i stora storlekar
 • Buskar och barr i solitärkvaliteter
Splendor Plant Jonstorp för reklam

Nils, Sven och Bo Andersen

Så började det…
Splendor Plant är en av Skandinaviens största partiplantskola och är välkänd i branschen tack vare sin ledande ställning inom produktutveckling. Plantskolan bildades 1961 som Ödåkra Plantskola och var under 70-talet en tongivande detaljplantskola i Sverige. Hösten 1991 ombildades odlings- och partihandelsdelen till Splendor Plant AB och idag producerar och säljer företaget växter endast till professionella kunder i partiled.
Splendor Plant ägs av bröderna Bo, Sven och Nils Andersen som också driver verksamheten tillsammans med ca 95 anställda. Företaget omsatte 88 miljoner kronor år 2018.

 

Produktion
Plantor odlas på egna anläggningar i Svanshall och Bläsinge som totalt omfattar ca 80 hektar. Plantorna odlas antingen i kruka eller på friland. Den egna odlingen utgör cirka 60 procent av den totala försäljningen.

omoss

Årliga produktionsvolymer på Splendor Plant 

 • 650.000 sticklingar från utvalda moderplantor, 200 sorter
 • 380.000 marktäckare, ungplantor o häckplantor (lövfällande och barr) i mindre krukor, 175 sorter
 • 360.000 prydnads- och bärbuskar i kruka, 300 sorter
 • 30.000 barrotsbuskar på friland, 30 sorter
 • 7.000 solitärbuskar på friland och i kruka, 50 sorter
 • 16.000 Splendor Halvsolitär® i kruka, 75 sorter
 • 12.000 plantor Splendor Färdig Häck®, 6 sorter
 • 80.000 Splendor Solitärperenner®, 280 sorter
 • 40.000 barrväxter, på friland och i kruka, 40 sorter
 • 800 barrväxter i solitärstorlek, 40 sorter
 • 5.000 träd 3 x omplanterade på friland, 50 sorter
 • 15.000 ungträd i kruka, 40 sorter
 • 25.000 rosor, rotäkta i kruka

Sammanlagt har Splendor Plant AB cirka 1,5 miljoner växter i odling.

Försäljning och grossistverksamhet
Företaget har egen sälj- och inköpsorganisation med kunniga, kvalificerade och erfarna säljare.
Från utvalda underleverantörer kompletteringsköps växter för att kunna erbjuda kompletta växtleveranser med allt från vedartade växter till lökar och knölar. Den övervägande delen av försäljningen sker till kunder i Sverige, men export sker även till Danmark, Finland, Norge och Tyskland.

Expedition och leverans
Splendor Plant juni 2013För snabba, säkra leveranser med hög kapacitet har Splendor Plant AB både egna distributions-bilar och ett nära samarbete med åkerier och speditörer. Ett särskilt turbilsystem med fasta veckoturer förbinder Splendor Plant med övriga odlare och grossister, vilket gör att vi snabbt kan komplettera det egna sortimentet. Vi levererar växter med egna bilar hela säsongen till:

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Östergötland
 • Skåne
 • Sydöstra Götaland