20 juli, 2017 | Nyfiken på!

Vi är supercutters!


NYFIKEN PÅ! Med skarpa knivar, tejpade fingrar och en fantastisk känsla för hur sticklingar ska tas, snabbt och rätt, jobbar Solveiga Praleikiene och hennes kollegor med att föröka tusentals och åter tusentals av Splendor Plants plantor.

Solveiga
NAMN
  Solveiga Praleikiene
GÖR  Vice kulturansvarig, sticklingsförökning
PÅ SPLENDOR SEDAN  15 år tillbaka

Vi pratar ute på fältet, först bland krukodlade prydnadsbuskar, sedan bland moderplantor på friland, och hela tiden skär Solveiga skott det går av bara farten. Och vilken fart, sen!

Min grupp är riktiga supercutters, säger Solveiga. Vi kan ta upp mot 20.000 sticklingar på en dag, beroende på vilka sorter vi jobbar med. Det är kul att jobba på ordentligt och känna hur arbetsdagen rinner iväg.

Som vice kulturansvarig håller Solveiga koll på de dagliga målen och styr upp vilka sticklingar gruppen ska arbeta med och hur mycket som ska tas av varje sort. Nu på sommaren är det örtartade sticklingar från prydnadsbuskar, häckar och klätterväxter som gäller. De tas dels från krukodlade buskar, klara att säljas, dels från moderplantor som står i långa rader på fält.

Det äSticklingar ligusterr mer tidskrävande att ta sticklingar från krukodlade sorter. Där väljer vi ut skott som stuckit iväg och som kan klippas bort utan att busken förlorar sin form. På fältet kan vi gå fram snabbare eftersom buskarnas enda uppgift är att producera sticklingar, berättar Solveiga.

En örtartad stickling ska var mjuk men inte till den grad att den är sladdrig, då är risken stor att den bara säckar ihop. Känns topparna för mjuka väntar Solveiga och hennes kollegor några dagar innan sticklingarna tas. De avskurna skotten  hålls fuktiga hela tiden och hamnar vid dagens slut i påsar i kyl i väntan på att stickas i jord där de ska rota sig.

Nedan ser vi hur Solveiga blickar ut över fältet med moderplantor av liguster med massor av nya, färska skott. Hon skär snabbt av ett gäng sticklingar med den vassa kniven, tejpen skyddar mot skärsår. I samma tag som hon skär drars de undre bladen av och sist kortas topparna in. Supereffektivt!

Solveiga bland moderplantor  Solveiga tar sticklingar

Så stor bladmassa som möjligt avlägsnas från en stickling så att kraften används till rotbildning i stället för att hålla bladen vitala. På liguster lämnas kanske sex till åtta blad medan exempelvis kaprifol bara har ett par blad kvar på sin stickling.

Vad är då det bästa med att jobba på Splendor Plant?

Att vara ute, att dagarna går så fort och mina superduktiga kollegor, svara Solveiga!