4 oktober, 2018 | Nyfiken på!

Med nyfiken blick framåt


NYFIKEN PÅ! För Johanna Pommer finns ingen motsägelse i att vara å ena sidan strukturerad och noggrann, å andra sidan ständigt peppad på nya projekt. Nyfikenhet på människor och möjligheter är en starkt drivkraft.

Sweden-MacedoniaNAMN  
Johanna Pommer
GÖR 
Personal, marknadsföring och projektledning
PÅ SPLENDOR SEDAN 
2008

När Johanna Pommer klev in på kontoret hos Splendor Plant första gången var året 2008 och Johannas roll kallades “fri resurs” Företaget hade vuxit mycket och riskerade att springa ifrån sig själv.

− Organisationen hann inte med. Strukturer som borde skapats efterhand som Splendor Plant växte saknades och verksamheten behövde få en tydligare grund att stå på. Där kom jag in i bilden, berättar Johanna.

Redan från början fick Johanna en bred palett på sitt bord. Ansvar för personal tog hon direkt. Arbetsmiljö, lönesystem och hantering av reseräkningar är exempel på personaladministration som hade hamnat på efterkälken.

− För mig är en oerhört viktig del av en bra arbetsplats att alla vet vad som gäller inom organisationen. Det gäller både stora, övergripande saker som företagets målsättningar och mindre frågor vad som gäller i matsalen och att arbetsplatsen hållas trivsam för alla, säger Johanna.

I personalhanteringen ligger förstås också rekrytering av ny personal, inte minst all säsongspersonal. Det syns på Johanna att detta är en arbetsuppgift hon brinner för. Kan det vara så att både nyfikenheten på andra människor och förkärleken för struktur tillgodoses?

− Jag tycker det är kul att intervjua alla som visar intresse av att jobba här. Först är det dock oerhört viktigt att göra en noggrann kravprofil för jobbet så att vi lockar rätt människor. Sedan är det viktigt att alla som söker får ett bekräftelsemejl. Det handlar om respekt och om vilken bild vårt företag vill ge utåt.

Det är Johanna som tar emot och läser alla ansökningar. Hon sållar och skickar ett urval till ansvarig chef som bantar ner ytterligare till mellan 3-5 sökande, vilka kallas till intervju.

− Under intervjun måste vi vara väl medvetna om vad företaget behöver i just den aktuella rekryteringen. Gör vi ett bra förarbete blir resultatet så mycket bättre. Sen är det viktig att behandla varje enskild person med respekt och lyssna in ordentligt för att inte missa egenskaper som vi efterlyser bara för att personen kanske är lite blyg eller nervös. Det är slutligen viktigt att vara två vid en intervju. Det är nästan alltid jag och chefen för rekryterande avdelningen som hjälps åt.

FRI RESURS BLEV VÄLDIGT BRED RESURS
Tillbaks till rollen som “fri resurs”. Vad innebar den  mer i början av Johannas anställning:

− Jag såg till att vi fick ett organisationsschema på pränt och jag togs in som projektledare för diverse satsningar, till exempel när nya hallen skulle byggas. Jag tog också ansvaret för marknadsföring och så småningom gick jag in som säljchef när vi behövde täcka upp där.

Den uppmärksamma börjar kanske tänka att nu blev det väldigt många roller på samma person och det konstaterar Johanna också att det var. Idag är hennes tjänst koncentrerad till personal, marknadsföring och projekthantering.

Splendid-Lean-loggaLEAN ÄR RIKTIGT SPÄNNANDE!
Ett projekt som Johanna har drivit är att införa Lean-tänket på Splendor Plant.

− Det är några år sedan nu som vi avslutade själva projektet men intentionen är att vi ska arbeta efter Lean-ideologin så långt det går. Det handlar om fungerande och väletablerade flöden, var sak på sin plats, tydliga arbetsrutiner och kontinuerlig uppföljning. Jag hoppas vi inte tappar bort projektet utan att det så sakteliga sätter sig i fler och fler delar av organisationen.

Johanna var intresserad av trädgård redan när hon började på Splendor Plant men det har hänt en hel del med hennes gröna ådra sedan dess. Johanna är sambo med Nils Andersen, VD och produktionschef på Splendor Plant, och hon har inte riktigt följt hans önskemål om att hålla låg profil i trädgården.

Hydrangea Runaway Bride®
Hydrangea RUNAWAY BRIDE®

− Klart jag också blir engagerad och Nils enorma kunskap och intresse har smittat. Så det finns faktiskt en Johanna-prägel på vår trädgård också, säger Johanna och konstaterar att favoritväxten just nu är superläckra nya hortensian RUNAWAY BRIDE®.

Vad är roligast med att jobba på Splendor Plant?

− Att det finns så mycket möjligheter, att här händer mycket hela tiden och ofta händer det dessutom snabbt. Det gillar jag!, avslutar Johanna.