Mässor i november

Träddagarna i Växjö
Under dessa dagar samlas branschfolk för att lyssna på intressanta föreläsningar och diskutera det senaste inom trädfrågor.

Träddagarna scenen 2019-11-07

På två dagar hinner man med mycket och allt från biokol till trädekonomi i stadsmiljö diskuterades. Årets upplaga av Träddagarna utspelade sig i vackra Växjö som är en viktig föregångsstad vad gäller odling av stadsträd. Här har man i många år planterat stora mängder träd för att utnyttja deras positiva inverkan på stadsmiljön i form av dess buffertverkan på allt från luftföroreningar till höga flöden av dagvatten.

Träddagarna montern 2019-11-07

Sven på plats i montern under Träddagarna.

Vi på Splendor tackar Svenska trädföreningen och alla medverkande i årets upplaga av Träddagarna! Mimer och Sven från Splendor medverkade som utställare och hade två fantastiska dagar, fulla av intressanta föreläsningar och trevliga samtal med kollegor från branschen.

 

Branschdag – SLU i Alnarp
SLU Branschdag 2019-11-13

Vi var på plats för att träffa studenter på SLU och främst trädgårdsingenjörer. Studenterna var väldigt intresserade av vad man kan syssla med när man går ut i arbetslivet. På Splendor Plant kan man jobba inom flera olika områden; sälj, produktion, inköp.  Det var roligt att träffa studenterna och få höra lite om deras planer och tankar inför framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIER:
ETIKETTER: