Länkar

Här finns länkar till andra läsvärda hemsidor.

 

Endless Summer®
Endless Summer® är en serie hortensior som blommar hela sommaren.
http://www.endlesssummerblooms.com/

Easy Elegance®
Här finns mer info om rosserien Easy Elegance®.
http://www.easyelegancerose.com/

E-planta
E-plantor är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat.
http://www.eplanta.com/

First Editions®
First Editions® är ett nytt växtkoncept med fräscha, läckra och härliga färger.
http://www.firsteditionsplants.com/

GRO Plantskolors kvalitetsregler för plantskoleväxter
GROs kvalitetsregler är framtagen av svenska plantskolor för att säkra växtkvaliteten vid produktion och försäljning.
http://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-tradgard/om-lrf-tradgard/sektioner/plantskola/kvalitetsregler-for-plantskolevaxter/

Grönt kulturarv®
Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra växtmaterial som bedömts vara värt att odla och bevarande.
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/

Koloniträdgårdsförbundet
Koloniträdgårdsförbundet är en sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar, odlingslottsområden etc.
http://kolonitradgardsforbundet.se/

LRF Trädgård
LRF Trädgård är en avdelning för svenska producenter av grönsaker, frukt och bär, potatis samt prydnads- och plantskoleväxter.
http://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-tradgard/

Movium 
Movium är SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling.
http://www.movium.slu.se/

Mästarrabatten
Mästarrabatten har skapats för vanliga trädgårdar av mästare inom trädgård under tio års tid, 2005–2015.
http://www.mastarrabatten.se/

POM Programmet för odlad mångfald
Programmet för odlad mångfald, POM, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter.
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/

Riksförbundet Svensk Trädgård
Svensk Trädgård är en mötesplats för trädgårdsintresserade. Förbundet vill främja all trädgårdskultur och skapa ett lustfyllt odlande.
http://www.tradgard.org/

Rosens Dag
Rosens Dag är ett projekt med målsättningen att öka intresset för och kunskapen om rosor.
http://www.rosensdag.se/

SKUD Svensk Kulturväxtdatabas
SKUD innehåller korrekta vetenskapliga och hortikulturella namn samt även svenska namn.
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/skud/

Stora Planteringsveckan 
Trädgårdsbutikerna i Sverige återta hösten som den perfekta planteringstiden för växter.
https://www.storaplanteringsveckan.se/

Svenska Trädföreningen
Svenska Trädföreningen arbetar för att huvudsakligen yrkesfolk ska få möjligheten att utbyta erfarenheter samt höja kunskapsnivåer vad gäller skötsel av träd i urbana miljöer. Missa inte deras olika folder om träd som ger mycket nyttig information.
http://www.tradforeningen.org/
https://www.tradforeningen.org/publikationer/broschyrer/

SvePlantInfo
SvePlantInfo® är en växtdatabas med namn, växtbeskrivningar och bilder på en stor mängd träd, buskar och perenner.
http://www.sveplantinfo.se/

Växtforum
De svenska odlingsplantskolornas egen webbplats. Här presenteras uppdaterad och vederhäftig information om de växter vi odlar: träd, buskar, klätterväxter och perenner.
http://vaxtforum.se/