Reklamationshantering
Reklamationshantering

Så funkar det på Splendor Plant

Vi jobbar hela tiden för att minimera reklamationer och problem. När det väl har hänt är vårt mål att det ska vara enkelt sch smidigt för dig som kund att få problemet löst eller åtgärdat.


Har du reklamerat växter som ska tillbaka till Splendor Plant måste den här blanketten skickas tillsammans med växterna.

Ladda ner PDF för infoblad om reklamationer.

Reklamationer

 • Kontakta ansvarig säljare vid ev. reklamation. Om ansvarig säljare inte är på plats, och om det brådskar, kan annan säljare hjälpa till.
 • Säljaren fyller i en reklamationsblankett.
 • Säljaren meddelar kunden om växten ska fotograferas, skickas tillbaka eller kastas hos kund.
 • Skall växten returneras till Splendor Plant faxar eller mailar ansvarig säljare den ifyllda reklamationsblanketten till kunden. Denna blankett ska alltid skickas med växterna vid retur. OBS! Chauffören tar inte växter i retur utan bifogad reklamationsblankett.
 • Om du som kund inte är på plats när växterna hämtas skall reklamationslappen fästas i en plastficka på pallen eller i växten.
 • Planterade växter reklameras endast när fel sort levererats eller om växterna var sjuka eller döda.
 • Reklamationerna ska åtgärdas av Splendor Plant inom 3 dagar från att den inkommit till säljaren.
 • Ska växten returneras till Splendor Plant görs krediteringen först när växten kommit tillbaka.
 • Reklamationer som är gjorda efter 8 dagar beaktas inte.

Transportskador

Generellt vid transportskada

 • Det är kundens ansvar att alltid kontrollera leveransen noggrant i samband med lossning.
 • Synliga transportskador måste noteras på fraktsedeln i samband med signering. Därefter ska även chauffören signera fraktsedeln.
 • Är transportskadan inte noterad på fraktsedeln kommer ingen ersättning att utgå till kunden.

Transportskada leverans med Splendor Plants egna bilar

 • Om växter blivit transportskadade i Splendor Plants bilar kan de returneras med vändande bil.
 • Detta under förutsättning att du som kund varit i kontakt med ansvarig säljare, att en reklamationsblankett följer med växten och att det finns plats på trailern.

Transportskada vid leverans med Schenker

 • Har transportskadan skett i samband med leverans av Schenker måste den registreras hos Schenker inom 7 dagar. Sker det senare tar Schenker inte emot reklamationen. Faxa eller maila därför alltid en kopia på fraktsedeln till ansvarig säljare snarast möjligt. Bifoga även foto på skadorna tillsammans med en kort beskrivning.
 • Växter kan inte returneras med vändande bil med extern transportör.

Avbokning av beställda växter

Gäller växter som ännu inte är levererade och fakturerade till kund.

 • Avbokning av växter som Splendor Plant själv har odlat görs utan debitering. Undantaget är när växter som är bristvara har varit bokade under lång tid och att Splendor inte kunnat sälja dem till annan kund och avbokningen görs så sent att Splendor inte hinner sälja dem till annan kund.
 • Vid avbokning av specialbeställda blomsterlökar debiteras kunden hela beloppet.
 • Vid avbokning av specialbeställda växter
  – som redan levererats till Splendor Plant debiteras 25% av ordervärdet under förutsättning att Splendor Plant hittar annan avsättning för växterna.
  – som redan levererats till Splendor Plant och som saknar annan avsättning än till kunden eller som inte kan lagras, debiteras det fulla ordervärdet.

Återköp av växter

Gäller växter som är levererade och fakturerade till kund.

 • Återköp av specialbeställda blomsterlökar görs inte.
 • Återköp av specialbeställda växter krediteras med 75 % av fakturerat ordervärde under förutsättning att Splendor Plant hittar annan avsättning för växterna.
 • Specialbeställda växter som saknar annan avsättning faktureras kunden till det fulla ordervärdet.
 • Redan planterade växter återköps inte.
 • Kostnader för returfrakt vid återköp betalas av kunden.