Länkar
Länkar

Fler lästips

Här finns länkar till andra läsvärda hemsidor.


Endless Summer®
Endless Summer® är en serie hortensior som blommar hela sommaren.

Besök hemsida >

Easy Elegance®
Här finns mer info om rosserien Easy Elegance®.

Besök hemsida >

E-planta
E-plantor är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat.

Besök hemsida >

First Editions®
First Editions® är ett nytt växtkoncept med fräscha, läckra och härliga färger.

Besök hemsida >

GRO Plantskolors kvalitetsregler för plantskoleväxter
GROs kvalitetsregler är framtagen av svenska plantskolor för att säkra växtkvaliteten vid produktion och försäljning.

Besök hemsida >

Grönt kulturarv®
Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra växtmaterial som bedömts vara värt att odla och bevarande.

Besök hemsida >

Koloniträdgårdsförbundet
Koloniträdgårdsförbundet är en sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar, odlingslottsområden etc.

Besök hemsida >

LRF Trädgård
LRF Trädgård är en avdelning för svenska producenter av grönsaker, frukt och bär, potatis samt prydnads- och plantskoleväxter.

Besök hemsida >

Movium
Movium är SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling.

Besök hemsida >

Mästarrabatten
Mästarrabatten har skapats för vanliga trädgårdar av mästare inom trädgård under tio års tid, 2005–2015.

Besök hemsida >

POM Programmet för odlad mångfald
Programmet för odlad mångfald, POM, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter.

Besök hemsida >

Riksförbundet Svensk Trädgård
Svensk Trädgård är en mötesplats för trädgårdsintresserade. Förbundet vill främja all trädgårdskultur och skapa ett lustfyllt odlande.

Besök hemsida >

Rosens Dag
Rosens Dag är ett projekt med målsättningen att öka intresset för och kunskapen om rosor.

Besök hemsida >

SKUD Svensk Kulturväxtdatabas
SKUD innehåller korrekta vetenskapliga och hortikulturella namn samt även svenska namn.

Besök hemsida >

Stora Planteringsveckan
Trädgårdsbutikerna i Sverige återta hösten som den perfekta planteringstiden för växter.

Besök hemsida >

Svenska Trädföreningen
Svenska Trädföreningen arbetar för att huvudsakligen yrkesfolk ska få möjligheten att utbyta erfarenheter samt höja kunskapsnivåer vad gäller skötsel av träd i urbana miljöer. Missa inte deras olika folder om träd som ger mycket nyttig information.

Besök hemsida >

SvePlantInfo
SvePlantInfo® är en växtdatabas med namn, växtbeskrivningar och bilder på en stor mängd träd, buskar och perenner.

Besök hemsida >

Växtforum
De svenska odlingsplantskolornas egen webbplats. Här presenteras uppdaterad och vederhäftig information om de växter vi odlar: träd, buskar, klätterväxter och perenner.

Besök hemsida >