Kvalitetsregler
Kvalitetsregler

Branschens kvalitetskrav

Plantskolorna i Sverige har tagit fram kvalitetsregler för plantskoleväxter. Reglerna togs fram 1994 för att säkra och vidareutveckla den kvalitet som under många år arbetats upp i svenska plantskolor. Sedan dess har reglerna reviderats och anpassats till såväl utvecklingen av nya produkter som de internationella regler som utarbetats inom ENA (European Nurserystock Association).

Kvalitetsreglerna finns att ladda ner på LRF Trädgårds hemsida. Här kan man också beställa en tryckt version.