Inköp och logistik

Maria Grymer
Inköpsassistent
Direkt: 042-37 33 76
Gunnel Henricsson
Inköpsansvarig
Direkt: 042-37 33 78
Kristina Blomberg
Logistik samt chef för avd.
Direkt: 042-37 33 86