Ekonomi och administration

Svar på frågor som rör bl.a. fakturor och  fraktdebiteringar får du av:

Christin Karlsson
Ekonomiansvarig
Direkt: 042-37 33 71
Martina Hesselgård
Ekonomiassistent
Direkt: 042-37 33 74