Archive | Så här jobbar vi!

En titt in på olika avdelningar hos Splendor Plant.

Rosensticklingar, små blivande skönheter

Rosensticklingar DSC_0845 JoPo 2019-08-02

Det krävs flinka fingrar när man jobbar med sticklingar. Jobbet med sommarsticklingarna började i juni och fortsätter augusti månad ut. I år tas knappt 14 000 rossticklingar och totalt ca. 700 000 sticklingar. I september-oktober tas alla barrsticklingar och under vintern andra vedartade sticklingar

Läs mer »
Continue Reading

Inköp knyter ihop säcken

Gunnel Henricsson

På Splendor Plants inköpsavdelning jobbar Gunnel Henricsson och Annki Nilsson med att göra erbjudandet till kunderna komplett. När önskemålen sträcker sig bortom det som odlingarna kring Svanshall och Bläsinge lovar tar inköp vid. För den oinsatta och för den som ser de imponerande odlingarna

Läs mer »
Continue Reading