26 februari, 2015 | Just nu

Ympningstider


Just nu är det ympningstid i plantskolan. På ca fyra veckor ska 6 000 nya prydnadsträd tillverkas. Det blir 17 olika sorter som görs i år. På bilderna kan vi följa hur materialet snittas, binds ihop med gummiband och penslas med vax för att slutligen stickas i torv och starta sitt nya liv.

3-Snittning-av-ymp-efter
Efter snittning av ymp.

6-Vaxning-av-ymp
Vaxning av ymp.
7-Stickning-av-ympmaterial
Stickning av ympmaterial.

1-Glatt-ympgäng
Det glada gänget som ansvarar för ympningen, Ellen, Maria och Frida.