1 april, 2021 | Just nu

Viktigt om kompletteringsorder!


Från och med vecka 14 är vi tyvärr tvungna att neka kompletteringsorder. Tidpunkten för kompletteringsorder framgår i tidigare utskickade fraktbrev, gulmarkerad i nedanstående exempel.

“Sista tidpunkt för order” exemplet berörs inte. Fram till “sista tidpunkt för order” kan ni komplettera redan lagda order.

Detta är ett exempel på ett utskickat fraktbrev och vilka deadlines som gäller för Östergötland och norra Småland.

Orsaken till kompletteringsstoppet är flera; plantbrist gör att inköp behöver lägga mer tid på varje order, orderplock måste fokusera på att göra rätt och för att göra effektiva fraktbokningar kan inte nya volymer stoppas in tätt in på bokad lastning. Vårstarten har kommit senare i år vilket gör att både inleveranser och utleveranser blir komprimerade och skapar högre belastning på alla delar.

Även om det kan leda till viss irritation har beslutet tagits för att vi ska kunna leverera med hög säkerhet under den intensiva våren när alla vill ha växter.

Detta gäller tills vidare. När vi har möjlighet att ta emot kompletteringsorder igen återkommer vi med information.

Om ni har frågor, kontakta er säljare!