18 september, 2014 | Aktiviteter

Stor sol på Öppet Hus 10-11 september


I år bjöd vi in anläggare, projektörer, landskapsarkitekter, designers och kommuner. Vi hade tur med vädret och fick besök av 285 nyfikna trädgårdsfantaster under två dagar. Besökarna fick planera väl för att hinna med rundturer, nyheter och föreläsningar. Här är ett axplock av vad som hände.

IMG_1111-290x290Föredrag av Johan Slagstedt, Markkompaniet Syd AB
Johan höll två mycket uppskattade föreläsningar om ”Vedartade favoriter för besvärliga situationer”. Han presenterade olika förhållanden som har stor påverkan på växterna.
– Extremt torra och varma förhållanden.
– Mycket skuggiga förhållanden.
– Torr skugga.
– Näringsfattiga förhållanden.
– Våta förhållanden.
– Packad mark.

Han beskrev växternas strategi för att överleva i ovanstående förhållanden. Han gav också intressanta tips om vilka växter som passar att plantera i respektive situation.

Johans avslutning var kristallklart tydlig; plantera växter efter platsens förutsättningar med avseende på ståndort och successionsfas. Ha naturen som förebild och lär av den.

IMG_1124-290x290Nyhetspresentation av Sven Andersen
En del av höstens och kommande vårs nyheter presenterades i nya hallen av Sven.

First Editions® är ett koncept i vilket färgstarka och läckra växter har samlats. De har tagits fram av framträdande växtförädlare från USA, Kanada och Europa. Det finns ett utbud av buskar, rosor och klätterväxter. Men det kommer mera….

Andra nyheter som presenterades var bl.a. nya barrväxter i E-plantssystemet, låga buddlejor, Splendor Halvsolitär® och olika alternativ till Amelanchier.

IMG_1207-290x290

 

Försöksodlingen med Nils Andersen
Nils presentationer är alltid intressanta och speciellt ute på försöksfälten. Dessa två dagar blev det en blandad genomgång av marktäckarförsöket, försöket med låga häckar och även en del kring ros- och buskförsöken. Syftet med marktäckarförsöket är bl.a. att se hur väl varje sort att se, hur snabbt och hur tätt de täcker marken. Försöket med låga häckar planterades för att hitta de bästa alternativen till buxbom när de massiva svampangreppen bröt ut 2010-2011. Det var säkert mycket att lära för dem som aldrig tidigare varit på Splendors försöksfält.

IMG_1212-290x290

 

 

Rundturer på plantskolan
Nytt för i år var en tur till förökningen av sticklingar i växthuset. John Moscoso guidade alla med sitt genuina engagemang och intresset var stort. John åkte som en skottspole mellan Svanshall och Glimminge med nya besökare.

 

IMG_1165-290x290

 

 

 

 

De numera klassiska turerna i krukodlingen i Svanshall och på frilandsodlingen i Bläsinge fanns givetvis också med på programmet. Här guidar Ellen Björk och Ida Broström en grupp i Svanshall bland krukbäddarna.