12 juni, 2015 | Just nu

Splendor expanderar igen!


Vintern 2013-2014 köpte Splendor Plant mer mark som ligger “häck-i-häck” med anläggningen i Svanshall.

IMG_2360-280x200

Under några veckor har stora markarbeten utförts. Bevattningssystem, uppsamling och recirkulation av vatten, hårdgjorda vägar och krukbäddar måste göras med största precision.

IMG_2353-300x200

Här läggs mypex (markväv) ut på nya krukbäddar. I bakgrunden syns “Bertas hus” som ligger precis vid infarten till plantskolan.

IMG_2350-300x300

I det nordöstra hörnet av plantskolan i Svanshall har man denna fantastiska utsikt över Skälderviken och Bjärehalvön!