17 augusti, 2017 | Just nu

Sociala medier på era villkor!


Under Splendor Plants inspirationsdag den 16 september höll Caroline Göransson, LRF Konsult, ett givande och uppmuntrande föredrag om sociala medier. Kan vi välja att stoppa huvudet i sanden och strunta i det där med företagskonto på facebook? Caroline levererade tydliga svar och gav handfasta tips!

Splendor Plant sociala medier

På frågan om vi måste finnas på sociala medier är svaret att om vi vill synas där man syns så, ja vi måste finnas på sociala medier. Caroline gör en snabb genomgång av vilka sociala medier som gäller idag och ringar sedan in de två mest relevanta för trädgårdshandeln, nämligen instagram och facebook. På instagram är det bilden som regerar, vilket så klart är en fördel i en bransch med levande, vackra produkter där kunden ofta handlar med ögat. Facebook är den klart största sociala plattformen. Här är det bild och text tillsammans som förmedlar bästa budskapet.

− Inlägg på facebook med bara text skapar sällan så mycket aktivitet som när det också finns en bild med, betonar Caroline. Bilden inspirerar och lockar, texten informerar och tillsammans uppmuntrar till aktivitet.

Och vad menas då med aktivitet?

Dialog och ringar på vattnet

Aktivitet på facebook handlar egentligen om interaktivitet. Här har du möjlighet att föra en dialog med dina kunder även när de inte är i butiken. Det är inte envägskommunikation vi är ute efter utan inläggen ska få kunderna att gilla, kommentera, känna sig delaktiga,  diskutera och gärna dela.

− Varje delning på facebook skapar ringar på vattnet eftersom inlägget sprids i flödet hos den som delat. Involvera alla kollegor för att få fart på delningarna bland vänner och bekanta, råder Caroline.

För att få igång kommentarer och diskussioner bör vi jobba med att ställa öppna frågor i våra facebookinlägg. Det behöver inte vara några djuplodande spörsmål utan bara ett sätt att väcka intresse och nyfikenhet med en enkel och gärna aktuell fråga.

Det sitter säkert många i publiken under föredraget och funderar över vad i hela fridens dar de och deras verksamhet har att berätta om i sociala medier. Caroline lyfter därför fram en mycket viktig sak som alla i trädgårdshandeln bör ta till sig: Ni sitter på en enorm kunskapsbank som era kunder gärna vill ta del av! Utnyttja det på facebook. Pys ut lite pö om pö och visa kunderna att er facebooksida är en källa inte bara till inspiration utan till kunskap om trädgård och odling.

− Det är till och med så, säger Caroline, att kunskap ofta är ett bättre lockbete i sociala medier än erbjudande.

Filmer, strategi och personligt tilltal

Den som precis vant sig vid att det är bilderna som lockar besökare på instagram och facebook får öppna sitt sinne på nytt för insikten om att framåt är det film som gäller! Särskilt barn och unga, men även vi vuxna, kräver mer och mer rörlig bild för att bli intresserade. Vi vill se små filmsnuttar som visar något spännande, vackert, skojfriskt eller som bara är trevligt informativa.

Det börjar bli mycket att hålla reda på. Olika medier, typer av inlägg, bild, text och film. Hur får vi detta att fungera? Jo, det krävs att vi gör en strategi. Inget avancerat utan ett tillfälle då vi, gärna tillsammans med kollegor, sitter ner och skriver ner olika typer av inlägg, dess syfte och innehåll samt tillfälle då de ska publiceras. Det måste också utses någon som ansvarar för att flödet uppdateras och följs upp.

− Var realistiska! Fundera över hur mycket ni hinner med och lägg nivån på antalet inlägg där. Gör en första strategi och följ upp hur det fungerar!

Caroline har redan betonat vikten av att använda kunskapen som finns i företaget och förmedla den i flödet. Ett annat mycket viktigt råd är att vi ska vara personliga i våra inlägg på sociala medier. Genom att kommunicera företaget och de anställda så som de är, i en personlig ton, skapas den viktiga dialogen med kunden.

Vi tackar Caroline för ett mycket intressant föredrag och nu…

… gäller det bara att komma igång!

Skylt sociala medier