7 juli, 2021 | Just nu

Prisbelönt “renoveringsprojekt”


När Gavlegårdarnas miljonprogramsområde ”Nordost” i centrala Gävle skulle genomgå ett upprustningsarbete blev utemiljön snabbt central för att skapa mer trygghet i området.

Bostadsbolaget har tillsammans med trädgårdsarkitekt Gunilla Welin Brook tagit sig an uppgiften. Ledorden i projektet är trygghet, stolthet och biologisk mångfald. Här möter lummiga mötesplatser med blommande och fruktbärande växter bland annat grillplatser, skridskobana och en ”cirkuspark”.

Målet är att skapa sociala möten, spontanlek och gemenskap i bostadsområdet. Varje bostadshus har sitt eget färgtema och under jord väntar cirka 250 000 lökväxter på våren. Helhetstänket är med hela vägen då t ex ytvatten tas omhand i regnbäddar, skelettbäddar och vattentankar för att sedan återanvändas i bevattningssystem.

I nordostprojektet testas träd på sin härdighetsgräns, däribland magnolia, gleditsia, mullbär, rödlönn, gulbladig perukbuske och pelarbrakved.

I slutet av augusti 2020 vann projektet första pris som ”Årets renoveringsprojekt”, ett pris instiftat av Svenska bostäder. Projektet blir färdigställt under 2021.

Typ av plantering: Bostadsområde.

Var: Gavlegårdarnas ommråde “Nordost”, Gävle.

Formgiven av: Gunilla Welin Brock

Samtliga foton: Gunilla Welin Brock

Tack Gunilla, för att vi får låna dina bilder.