13 januari, 2020 | Just nu

Nya växtnamn från och med 2020


Förändring av växtnamn för träd, buskar och perenner inför 2020
Inför växtsäsongen 2020 har en genomgång gjorts av namn i växtdatabasen SvePlantInfo som SKUD ändrat och har ett annat namn på. Vid genomgången har beslut fattats om namn som ska ändras och om namn där man avvaktar i väntan på ändringar i andra delar av branschen. De namn där vi valt att avvakta kommer att tas upp på nytt under 2021 för beslut inför 2022.

Skärmklipp Växtnamnslista