3 november, 2021 | Just nu

Möt projektledaren för Green Cities


Vi hittade ett intressant inlägg på Moviums hemsida som vi vill dela med oss av.

Projektet Green Cities

Du är projektledare för EU-projektet Green Cities i Sverige som LRF Trädgård ansvarar för. Berätta om projektet! Du är projektledare för EU-projektet Green Cities i Sverige som LRF Trädgård ansvarar för. Berätta om projektet!

Projektet handlar om att göra Europas städer grönare. Vi vill skapa förutsättningar för att fatta kloka och långsiktiga beslut genom att visa på alla de fördelar som växter har. Vi samlar information och kunskap, lyfter goda exempel och förmedlar dem till politiker och andra beslutsfattare. Projektet startade den 1 januari 2021 och pågår under en treårsperiod i Sverige. 13 länder i Europa medverkar i projektet.

Involverade organisationer och delprojekt

Ni har bjudit in Movium som en samarbetspartner i projektet vilket kommer att resultera i en kunskapssammanställning över det aktuella forskningsläget inom bland annat klimat, biologisk mångfald och hälsa tillsammans med forskare på SLU. Vilka andra organisationer är involverade i Sverige och vilka andra delprojekt pågår?

Projektet Green Cities Europa är en gemensam satsning av olika företag och organisationer som ingår i European Nurserystock Association, ENA. I Sverige står en lång rad plantskolor bakom satsningen med LRF Trädgård som projektägare, bland annat Nya Eriksbo Plantskola, Björkhaga Plantskola, Hallbergs Plantskola, Splendor Plant, Tönnersjö Plantskola, Lackalänga Trädgård, Stångby Plantskola, Flyinge Plantshop, Plantskolan i Ängelholm, Sveplant, Säve Plantskola, Engströms Perenner, Essunga Plantskola, Billbäcks Plantskola och E-planta Ekonomisk förening.

Movium är den första organisation som vi har ett större samarbete med. Andra aktiviteter som vi kommer att göra under hösten är att löpande skriva artiklar, skicka ut pressreleaser och förmedla intressanta nyheter via LinkedIn och vårt nyhetsbrev. Vi kommer att delta på minst två mötesplatser under hösten; i den svenska plantskolemontern på Elmia Garden och på Träddagarna i Göteborg. Gemensamma europeiska aktiviteter är tävlingen Green Cities Award, som uppmärksammar innovativa projekt, samt en film som visar intressanta lösningar i olika europeiska städer. På Green Cities hemsida tipsar vi om aktiviteter, både i Sverige, internationellt och online.

Förväntat resultat

Vad hoppas ni att projektet ”Gröna städer i Sverige” ska resultera i och vad händer efter projekttiden?

Vårt mål är att öka kännedomen om gröna städers fördelar samt skapa förutsättningar att fatta beslut som resulterar i städer med större andel växtlighet. Vi vänder oss främst till politiker och beslutsfattare på kommunal nivå, men även på nationell nivå. Som en del i den gemensamma europiska satsningen planerar vi även aktiviteter som riktar sig mot beslutsfattare i EU-parlamentet. Vår förhoppning är att projektet resulterar i en större medvetenhet om växters värden och att Europas städer blir grönare.

Om det blir en fortsättning på projektet vet vi inte, reglerna för EU-finansierade projekt ändras successivt så det är svårt att svara på. Först ska också insatserna utvärderas. Men min förhoppning är att projektet fortsätter även efter den här perioden, eftersom det är en viktig fråga och det har många fördelar att driva ett projekt med deltagare från flera länder. Samlade erfarenheter och olika synsätt är berikande, och behovet av grönare städer är en internationell angelägenhet.

Berättat för Fredrik Jergmo

Se originalinlägget här!