15 november, 2018 | Externa mässor

Erfarenhet möter ny generation grön arbetskraft


Jag minns de första branschdagarna på Alnarp för ett antal år sedan då det fortfarande fanns en lite trevande känsla över arrangemanget. Ganska snabbt föll formatet dock på plats och mötet mellan branschen, studenter och intressenter är idag en myllrande gryta av samtal, diskussioner och utbyte av gröna tankar och idéer. Här har blivande hortonomer och trädgårdsingenjörer tillfälle att se vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden och aktörerna på den gröna marknaden å sin sida kan utröna vilken kompetens som finns och matcha den med sina behov.

Jordens framtid i fokus

Utställarna höll i år till uppe på Loftet, Alnarpsgårdens andra våning. Här fanns representanter från planskolor, kommuner, företag inom markarbete, gröna medier med flera. Gemensamt för alla var ett tydligt fokus på jordens framtid, både den vi lever på och den vi lever av. Luften surrade av ord som hållbar odling, friska jordar, bra plantmaterial, levande mikroliv och insektsvänliga växter. Och diskussionerna får en läckert livlig dynamik när erfarenhet möter den nya generationen grön arbetskraft.

Splendor Plant på plats

Splendor Plant fanns så klart på plats. I vår monter stod Andreas Sahlqvist som sammanfattar dagen som mycket givande och trevlig − den bästa branschdagen hittills!

1-Splendor plant Alnarp branschdag

− I montern diskuterades hur branschen ser ut och vilka tjänster trädgårdsingenjörer har hos Splendor, något studenterna var väldigt nyfikna på. De var även intresserade av hur framtiden inom växtproduktion kommer att se ut, hur Splendor och i förlängning branschen kommer att bidra till en hållbarare odling som gynnar miljön i både stor och liten skala, berättar Andreas.

Att gynna miljön i både stor och liten skala går helt i Splendor Plants linje så vi ser fram emot att delta i en hållbar utveckling av vår gröna näring.