7 januari, 2022 | Just nu

DN Debatt: Fler träd behövs i städerna


På årets sista dag 2021 publicerade DN Debatt en artikel vi vilken behovet av grönare miljöer i städerna lyfts fram. Dels ur klimatperspektivet men även för att vi människor ska må bra. Baserat på forskning och internationella rekommendationer har det tagits fram en generell 3-30-300 regeln. Lär mer om denna här:

https://www.dn.se/debatt/fler-trad-behovs-i-stader-nar-somrarna-blir-varmare/

Bäveån i Uddevalla. Foto: Maria Rasmusson, Uddevalla Stad.

Artikelförfattare är Cecil Konijnendijk, professor i Urban Forestry på University of British Columbia och Nature Based Solutions Institute, Johan Östberg, docent på Nature Based Solutions Institute, Maja Persson, näringspolitisk expert trädgård på LRF Trädgård och Erika Wallin, projektledare för Green Cities i Sverige.