9 juni, 2023 | Just nu

“Blomveckorna” – Från Sverige är i full gång


Just nu pågår Blomveckorna Från Sverige och handeln uppmärksammar Från Sverige-märkta växter i allmänhet. Det gör även vi. Blomveckorna som pågår i butiker runt om i Sverige under perioden 5-18 juni.

Från Sverige-märkta rosor

Vi odlar ett stort antal växter som kvalificerar sig för märkningen, bland dem rotäkta rosor inom varumärket Grönt kulturarv®. Det är sorter som odlats i Sverige under lång tid. Många har sitt ursprung i Sverige. Andra är rosor som troligtvis kommit till Norden söderifrån, men som tappat sitt namn under historiens gång. De har samlats in och tagits tillvara via Pom (Programmet för odlad mångfald). Mer om deras arbete kan du läsa om på deras hemsida: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/. I år firar programmet 20 år.

De mest värdefulla insamlade sorterna återintroduceras i handeln och ges oftast namn efter den plats de främst förknippas med, eller en person man spårat dem tillbaka till.

Överst från vänster: ’Valdemarsvik’, ‘Lövhult’ och ’Professor Fagerlind’. Nederst ‘Hällestorp’.

Bland de tidigast blommande av de sorter vi odlar är spinosissima-rosorna. ’Valdemarsvik’, ’Hällestorp’ och ’Professor Fagerlind’ är alla robusta och lättodlade. Den fylldblommiga kanelrosen ’Lövhult’ är en av flera olika kloner av vad som ofta kallas ”tornedalsros”. Alla här nämnda sorter passar utmärkt både i den mer städade trädgården och på naturtomten.