Integritetspolicy


GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s regelverk kring hur personuppgifter får behandlas. I Sverige benämns den dataskyddsförordningen.

Splendor Plant AB behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftspolicy Splendor Plant AB.

European costumers

For our European costumers we have Personal data policy at Splendor Plant AB.

If you have any questions according to the policy, please send an e-mail to info@splendorplant.se.

Personuppgiftspolicy Splendor Plant AB

Splendor Plant AB arbetar för att säkerställa att din personliga integritet skyddas vid användning av de tjänster och avtal som Splendor Plant AB tillhandahåller. Vi har därför en personuppgiftspolicy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas. Personuppgiftsansvarig Splendor Plant AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Splendor Plant AB.

Personuppgifter vi behandlar

De personuppgifter vi behandlar är namn, adress, organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter som du lämnat till oss.

Ändamål

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig Splendor Plants tjänster. Uppgifterna används i syfte att identifiera dig som vår affärspartner, för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning och marknadsföring (inklusive att framställa statistik), för kontakt med dig via e-post, telefon eller annat medel för elektronisk kommunikation, t.ex. för att skicka erbjudanden och liknande.

Utlämnande

Splendor Plant AB kan komma att lämna ut dina uppgifter så som namn, adress och telefonnummer till kontrakterade transportföretag för deras uppdrag gentemot Splendor Plant AB. Splendor Plant AB lämnar bara ut personuppgifter till tredje man om det är nödvändigt för att kund ska kunna använda en begärd tjänst hos tredje man.

Hur länge vi behandlar uppgifter

Personuppgifter behandlar vi under tiden du väljer att vara Splendor Plant ABs affärspartner. Uppgifterna som vi sparar längre är nödvändiga för att kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel för att kunna genomföra reklamationsprocess och följa bokföringslagen.

Information m.m.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi samlar om dig samt kräva att uppgifterna rättas, begränsas eller raderas. Kontakta oss i så fall:

Splendor Plant AB
Norra Kustvägen 469
263 92 Jonstorp
Telefon: 042-366105
E-post: info@splendorplant.se