14 september, 2015 | Externa mässor

Splendor Plant ställde ut på FSKs årskongress


Splendors-monter-300x200

Den 8-9 september höll FSK, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, sin årskongress i Norrköping.

Splendor Plant var på plats för att diskutera växter, växtanvändning och delade ut nyhetsblad.

Kongressen var välbesökt och programmet bestod av intressanta föredrag och besök på Norrköpings kyrkogårdar.

Nästa års kongress hålls i Halmstad.