7 oktober, 2015 | E-planta

Nya äppelsorter från E-planta


Under hösten 2015 har fyra nya äppelsorter kommit ut i handeln. De fyra är AGNES® E , FOLKE® E, LOVISA ® E och TRULSA® E.

‘Fredrik’® E som lanserats tidigare får också en närmare presentation i denna broschyr.

Läs mer om E-plantor under Våra varumärken/E-planta/Frukt & Bär  eller på www.eplanta.com.