3 april, 2018 | Buskar

Uppdaterade snabbguider för buskar och träd


Nya sorter av buskar och träd som Splendor Plant har lanserat sedan förra vårvintern har nu uppdaterats i resp. snabbguide.
Snabbguiderna hittar du här på hemsidan under Bra att veta/Snabbguider.