Träd

Splendor Plants snabbguide för val av träd

Storlekar Snabbguiden för träd är indelad i tre storleksgrupper, baserat på höjden: · Små <10 meter · Medelstora 10-18 meter · Stora >18 meter Kronform Trädens kronform har delats in i fem olika kategorier; bred, hängande, klotformad smal, rundad och smal. Detta är en grov indelning som används för att kunna göra ett första urval till vad som kan fungera på platsen. För att få en mer exakt beskrivning; läs växtbeskrivningen i katalogen. Den kronform som anges är för ett äldre träd och i många fall är träden smalare i ungdomen.
kronform-trad

Stadsträd En parameter i trädguiden är trädens lämplighet som stadsträd. Denna bedömning baseras på hur  väl träden ifråga klarar att stå i en hårdgjord yta, hur lätt arten drabbas av sjukdomar och hur riklig eventuell fruktsättning är. Träd med frukt som lätt faller till marken är olämpliga att plantera på parkeringar, trottoarer och torg. I trädguiden anges även om arten/sorten har någon höstfärg, blomning, fruktsättning eller annan anmärkningsvärd egenskap.

Klicka på bilden så kommer du till snabbguiden för träd:

Snabbguide träd