Reklamationshantering

Läs mer om Splendor Plants reklamationshantering, hantering av transportskador och vad som gäller vid avbokning och återköp av växter:

skarmklipp-infoblad-reklamationer

Har du reklamerat växter som ska tillbaka till Splendor Plant måste nedanstående blankett skickas tillsammans med växterna:

skarmklipp-reklamationsblanketten