Infoblad

Här finns både information som är viktig i samband med växtköp och annan matnyttig info.

Mycket viktiga infoblad:

Infoblad Allmänna råd för hantering, plantering och skötsel av plantskoleväxter
infoblad-allmanna-rad-hantering-plantering

Infoblad Splendor Plants leveransvillkor för plantskoleväxter
leveransvillkor-plantskolevaxter

Infoblad Splendor Plants leveransvillkor för plantskoleväxter till yrkesmässig byggverksamhet (Tillägg ABM 07)
leveransvillkor-yrkesmassig-byggverksamhet

 

Övriga infoblad

Infoblad Antal krukor per CC
Skärmklipp Infoblad Antall krukor per CC

Infoblad Grävning av växter under vår och höst
infoblad-gravning-av-vaxter-var-och-host

Infoblad Hur returemballage ska packas
infoblad-hur-emballage-ska-packas

Infoblad Klumpar på träd och solitärer
infoblad-klumpar-pa-trad-och-solitarer

Infoblad Racks och trädställ
infoblad-racks-och-tradstall

Infoblad Storleks- och kvalitetsbegrepp
infoblad-storleks-och-kvalitetsbegrepp

Infoblad Trädkrok 
Skärmklipp Infoblad Trädkrok

Infoblad Viktigt att veta inför lossning av växter 

Skärmklipp Infoblad inför lossning

Infoblad Zonkarta Sverige
infoblad-zonkarta-sverige