Bästa jorden gör vi själv!

Kompostlimporna sträcker ut sig över nejden.

Att stoppa ner handen i en välkomponerad, aktiv kompost ger en helt ny dimension åt begreppet jordkvalitet. Det är fluffigt och mjukt men ändå med tydlig stadga och handen behöver inte komma långt in i kompoststrängen innan det börjar bli varmt. I mitten av komposten är det inte bara varmt utan brän

Läs mer »
Continue Reading

Expedition Företag - besök från Höganäs kommun

Besök Höganäs kommun 2 2018-11-15 red.

Näringslivsavdelningen på kommunen har idag anordnat "Expedition Företag". Det innebär att politiker och tjänstemännen kommer ut på besök hos flera olika företag. Det är mycket uppskattat från vårt håll för att kunna ha ett nära samarbete, att få presentera vad vi gör just nu och vilka framtidsplan

Läs mer »
Continue Reading

Erfarenhet möter ny generation grön arbetskraft

Branschdag på Alnarp 2018

Jag minns de första branschdagarna på Alnarp för ett antal år sedan då det fortfarande fanns en lite trevande känsla över arrangemanget. Ganska snabbt föll formatet dock på plats och mötet mellan branschen, studenter och intressenter är idag en myllrande gryta av samtal, diskussioner och utbyte av g

Läs mer »
Continue Reading