15 juni, 2015 | Besök

IPPS på Lean-besök


Intresset för Lean production ökar även bland plantskolorna. En grupp från IPPS önskade att komma hit och få en presentation kring vad vi gjort. IPPS står för International Plant Propagators’ Society. Gruppen var blandad med både svenskar och danskar. Splendor har jobbat med Lean i snart 2 år och har kommit en bit på väg. Våra erfarenheter är väldigt positiva och vi delar gärna med av oss för att motivera andra att börja.

IMG_2368

Hela gänget från IPPS tillsammans med Nils.

IMG_2362-300x200

Besökarna samlas kring orderplocks Lean-tavla. Här hålls ett möte varje vecka där man följer upp veckans utfallet mot måltal, diskuterar förbättringar och  vad som fungerat bra.

IMG_2365-300x200

Nils berättar om växternas bäddetiketter och all viktig information som måste följa med växterna från inkrukning eller inköp.

IMG_2367-300x200

Givetvis fick de även se krukodlingen i Svanshall från krukvagnsflaket.

Hoppas besökarna blev inspirerade att satsa resurser för att jobba med Lean. Det kan ge stort resultat på många olika plan.