23 juni, 2015 | Besök

ENA besökte oss under sitt sommarmöte


ENA* höll sitt sommarmöte i Sverige i år. Splendor Plant stod som värd för ett mycket uppskattat plantskolebesök under en av dagarna. Här fick de en representativ bild av svensk plantskoleproduktion utifrån förutsättningar, sortiment, produktionsteknik och arbetssätt. Deltagarna kom från Belgien, Bulgarien, Danmark, Italien, Irland, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland och givetvis Sverige. En givande eftermiddag för alla deltagarna!

*ENA – European Nurserystock Association

IMG_2376-600x400