7 maj, 2015 | Besök

Besök av LIR, Landskapsingenjörernas riksorganisation


LIR, Landskapsingenjörernas riksorganisation var under onsdagen på studiebesök på Splendor Plant. Det var åtta medlemmar från Skåne och Halland som visades runt på plantskolan av Nils, Mette och Marléne från Splendor.

IMG_2160
Marléne presenterar Splendors marktäckarförsök.

Försöksodling, depåodling, kompostering och chipmärkning var några av punkterna som togs upp under besöket. Med fint väder, en trevlig stämning och många intressanta diskussioner blev det en lyckad dag för alla.

IMG_2167
Försöket “låga häckar” som kan ersätta buxbom, berättade Nils om.