15 november, 2013 | Aktiviteter

Student Green Day


Student Green Day resultatet Det kom en intressant förfrågan från SLU i Alnarp om vi ville vara med på Student Green Day? Vad var det? Jo, studenterna skulle jobba med verkliga case under 24 timmar. De skulle “låsas in” i biblioteket och sedan presentera sin lösning inför en jury.

Klart att Splendor ville vara med! Det problem som behövde få lösning var: “Varför köper och planterar inte privatpersoner växter på hösten längre? Hösten är en utmärkt planteringstid men risken finns att den kunskapen på sikt går förlorad. Hur kan vi bryta denna negativa trend?”

 

Det vinnande teamet AR-711209868Gruppens förslag var att arrangera en branschmässa där varumärket “hösten ” skulle bli “Hösten är den nya våren”. Målet är att förlänga utomhussäsongen i de privata trädgårdarna så att fler utnyttjar hösten till att plantera och njuta av sin trädgård. Tack Daniel Nilsson, Jesper Nilsson, Emma Andersson och Harry Chouliaras för ert engagerade arbete! Grattis till segern!