13 juni, 2019 | Aktiviteter

Kurser i natursten och växt & mark


amfiteater

BEUM-kurser
– Natursten, markbetong och asfalt
– Växt & Mark

 Föreningen Besiktningsmän för Utemiljö, BEUM, erbjuder följande kurser:
– Natursten, markbetong och asfalt i utemiljön – Örebro 25-26 september 2019 (prov 27/9)
– Växt & Mark – Munkagårdsgymnasiet utanför Varberg 12-14 november 2019
– Växt & Mark – Mälardalen (plats ej bestämd) 10-12 mars 2020

Detta är två av de mest kvalificerade kurser som erbjuds inom dessa ämnen och de ger en utmärkt grund
för såväl beställare och entreprenörer som för blivande besiktningsmän för utemiljöer.
Läs mer på www.beum.se (under fliken kurser). Även anmälan görs här.

Läs BEUMs broschyr där de presenterar sin verksamhet och de viktigaste skälen till att anlita en certifierad besiktningsman för utemiljö.